Cozy Crib: Vi vil - Politikker

Politikker

Cozy Crib sætter bæredygtig adfærd højt, hviket vores services og produkter afspejler.

Forretningsetik

Vores værdier er baseret på troværdighed og redelighed. Handlinger, der kan bringe dette i tvivl, er uacceptable.

Se mere om vores kerneværdier her

Socialt ansvar

Socialt ansvar handler for os om, at vi handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold for vore ansatte, miljø, og klima. Vores mission er, at gøre bæredygtig boform til en reel mulighed for alle samfundslag.

Se mere om vores mission her

Vores strategi for socialt ansvar har indarbejdet sociale, miljømæssige og etiske aspekter samt forbrugerhensyn og menneskerettigheder i forretningsaktiviteterne og i kernestrategien. Samtidig afprøver vi altid om vores samarbejdspartnere og leverandører efterlever dette.

Politikker: Social Ansvar
Bæredygtighed

Vi mener, at vores virksomhed ved at tilbyde selvforsynende, grønne, boligløsninger har en unik mulighed og et ansvar for at bidrage positivt til en mere bæredygtig udvikling i verden.

Som udgangspunkt tænkes bæredygtighed ind i alle vores aktiviteter.

Dette gør vi ved at integrere bæredygtighed i vores forretning - både internt og eksternt overfor vores leverandører og samarbejdspartnere.

Se mere om hvordan vi bidrager til bæredygtighed gennem vores boliger her

Vores kundepolitik

Vores kunder skal altid have mulighed for at blive tilbudt et produkt, der er tilpasset de faktiske behov og som har den seneste og – vel at mærke - afprøvede teknologi.

Vi samarbejder med kunden om det produkt, der giver mindst vedligeholdelse og længst levetid, med henblik på laveste driftsomkostninger, bedste indeklima og som belaster det globale og lokale miljø mindst muligt.