Cozy Crib: Vi vil - OFF-GRID livsstil

OFF-GRID livsstil

De 3 mest almindelige årsager til folk går "off-the-grid” er ønsket om at reducere deres carbon aftryk, hævde deres uafhængighed og undgå afhængighed af fossile brændstoffer.

For de fleste mennesker er det at betale regninger en sommetider trættende og frustrerende opgave.

GÅ OFF THE GRID, bliv selvforsynende og få på denne måde styr på din økonomi.


Med en Cozy Crib bolig kan du:

  • Gøre noget godt for naturen og fremtiden…
  • Trække stikket ud…
  • Være uafhængig og selvstændig...
  • Ikke være slave for uforudsigelige forsyningsregninger og høje terminsydelser for kvadratmeter, som du alligevel ikke har behov for...
  • Producere din egen mad nærmest automatisk, uden trættende lugning af ukrudt og skadedyrsbekæmpelse...