Cozy Crib: Vi vil - Bæredygtighed

Bæredygtighed

Bæredygtighed blev som begreb først udviklet i 1980’erne og betyder helt kort, at vores handlinger i dag ikke går ud over fremtidige generationers levestandard.

Vores bæredygtige bygningsfilosofi har som mål, at skabe en positiv indvirkning på dit helbred og på miljøet globalt og lokalt.

Boliger bygget på traditionel vis i traditionelle materialer, som f. eks. mange typehusfirmaer herhjemme, kan være usunde og ekstremt ressourcekrævende. Kontakt os herom.

Bæredygtighed

Cradle-to-cradle

Vugge til vugge: Genbrug

Vi er inspireret af “vugge til vugge”-princippets etik og og garanterer, at vores boligernes giver mindst muligt ressourcebelastende fodaftryk igennem hele byggefasen - lige fra planlægningen til opførelsen, gennem boligens drift og til den skal kasseres og bygningsdelene skal genbruges til andre formål.

Hvad er et bæredygtigt hus hos Cozy Crib?

For os er et bæredygtigt hus bygget af miljøvenlige eller genanvendelige materialer.

Det skal bestå af materialer, der på alle tidspunkter i husets livscyklus har påvirket miljøet minimalt, for at være 100 procent bæredygtigt.

Boligerne er kompakte og modulære, der gør, at de nemt kan transporteres til andre steder, hvis man vil flytte eller boligen er blevet for lille og man ønsker, at skifte den ud med en større model.

Bæredygtig Byggeprocess

Næsten hele boligen bliver produceret off-site og samles on-site på fundament og i enheder.

Med præfabrikationen er der et meget lille materialespild, og meget af spildet kan bruges til tilsvarende enheder, så dette det reelle spild næsten elimineres.

Materialer kan skaffes i få store leverancer, der samlet sparer på transporternes co2 udledning (udstødning).

Materialer købes ind til mange projekter af gangen, hvilket mindsker risiko for forsinkelse eller stop på grund af leverancesvigt.


Bæredygtigt design

Desuden har vores boliger et reduceret energi- og ressourceforbrug i forhold til andre boliger og er som noget unikt i standardversionen - selvforsynet.

Vi anvender opvarmningsmetoder, der ikke anvender fossile brændstoffer.

Vores grønne facader, taghave og vækstmoduler gør, at der også tages vare på omgivelserne.

Vores fundamenter kan fjernes, ligesom huset, så der kun står selve grunden tilbage.


Vi bygger efter mottoet:

Cozy Crib - leave only footprints behind