Cozy Crib: Vi kan - Teknik

Teknik

Selvforsynet bolig

KLIMAMÅL, ENERGIKLASSE OG ENERGIRAMME

Boligerne er ude for kategori på den gode måde mht. Klimamål, energiramme og varmeisolering.

Vi arbejder helt overordnet med boligløsninger, der er overlevelsesdygtige langt ude i fremtiden, herunder er energikravene fra delmålene 2035 og 2050 indeholdt i vores boligkoncept.

2035 kravene går ud på, at el- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi, som vores boliger i standardudførslen opfylder.

Med 2050 kravene skal industri og transport også dækkes af vedvarende energi. Vi betragter også vores boliger som industri, da de kan fås i versioner, der producerer mad.

Hvis der vælges GREEN PLUS boliger vil de overholde 2050 krav.

Der er meget fokus på energiforbrug og tæthed af boliger i Danmark, og vi har i forvejen nogle af verdens strammeste energiregler.

Vores boliger har fokus på indeklimaet og egen energiproduktion, som vi mener er vigtigere end at have tæthed og et lavt energiforbrug.

Dette skyldes, at forbruget og produktionen i vores boliger ikke forurener - vores ultimative bolig er et stand-alone-økosystem.

Man er ikke økonomisk afhængig af forbrugets størrelse, da husenes tekniske anlæg er selvproducerende.

Så de almindelige krav giver ingen mening i vores context.

Laveste fællesnævner er 2020 energiklasse A

Boligerne kan som standard opfylde energiklasse 2020 kravene uden problemer.

Kravet giver ikke nogen mening for vores boliger, da vi arbejder med mere vidtgående krav.

Der er to overordnede krav i 2020:

  • Energiramme
  • Tæthedskrav
Energirammekravet går ud på, at der maksimalt skal være et energiforbrug på 20 kWh/m²/år.

I tallet er indregnet forbrug til opvarmning, varmt vand, ventilation og køling, men ikke til husholdning- el som hvidevarer og lys.

I vores boliger vil det typisk være gamingkonsoller og digitalt udstyr, der bruger mest el. (Læs mere om energiforbrug af IT mv.)

Tæthedskravet er fastsat til at være 0,5 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa.

CRADLE-TO-CRADLE

Vores boliger tager i selve udførslen og i driftsfasen udgangspunkt i fire principper baseret på Cradle to Cradle (vugge til vugge)-konceptet, nemlig:

Understøttelse af biodiversitet

Design af vores eget kredsløb

Brug af grøn energi

Brug af grøn energi

Cradle to cradle: Understøttelse af biodiversitet

Brug af sunde materialer

Understøttelse af biodiversitet

Understøttelse af biodiversitet

KLIMASKÆRMEN

Facader, tag og bund er designet for at skille sig ud fra andre boliger på markedet og tilbyde noget helt unikt - nemlig boligen med sin egen økozone og som kan være helt selvforsynet.

Teknikken, som giver varmeproduktion, vandproduktion og madproduktion i boligen, ligger bla. integreret i klimaskærmen, afhængigt af, hvor boligen opføres.
DET BÆRENDE SYSTEM

Boligerne er bygget op omkring et stålskelet, der er valgt på grund af at boligerne skal være flytbare.

Løftebeslagene er skjulte i facadedesignet.

Det bærende system er beregnet til at gælde for 3 etager og kan udbygges til 5 etagers højde.

Skeletkonstruktion af Cozy Crib

FACADERNE

Facaderne er designet for at give køling om sommeren og varme om vinteren.

Vægge, tag og gulv er opbygget som kassetteelementer med miljøvenlig isolering med høj varmeisolering (se Materialer)

Eksempel på gulvkonstruktionen i Cozy Crib BUDGET: Gulvkassette stålskelet

Elementerne bliver præfabrikerede i ly for vind og vejr, beskyttede omgivelser og bliver samlet til et færdigt boligmodul f. eks. 20 fod eller 40 fod, inden det komplette modul transporteres ud på grunden. (se Byggeprocessen)FUNDAMENTET

En af hovedårsagerne til at vores produkt er konkurrencedygtigt på prisen er, at fundamentet også er præfabrikeret og kræver højst 2 dages montagetid på grunden.

Eksempel på skruefundament. Vi bruger KRINNER skruefundament til COZY CRIB standardopsætning på terræn

GENBRUG AF VAND - GRÅT SPILDEVAND

I boligerne genbruges spildevandet, hvis der er vandskyllende toiletter. Ellers bruges det til vanding af de grønne områder/moduler.

Gråt spildevand er afløbsvand fra vaske, brusere, badekar og vaskemaskiner. Det er spildevand, som ikke har været i kontakt med afføring eller urin.

Det indeholder rester af skidt, mad, fedt, hudceller, hår og rester fra de vaskemidler, der blev brugt.

Det ser beskidt ud, deraf også navnet gråt spildevand. Det vil normalt ikke være skadeligt og er godt til vanding af planter samt toiletskyl.De økologiske fordele ved af genbruge gråt spildevand er:

  • Reducerer vandforbruget af rent vand.
  • Giver jordens vækstlag næring, når man vander planterne.
  • Reducerer energiforbrug for centrale renseanlæg.
  • Reducerer koncentreret kemisk forurening (fordeles i toiletter og havevanding).
  • Tærer ikke på grundvandsreserven (da vandet er genbrugsvand).
  • Giver hurtigere plantevækst.
Der er vigtige forholdsregler, man skal overholde, når man ønsker at anvende gråt spildevand i husholdningen (hent PDF)

Bonus info

Gråt spildevand egner sig bedst til vanding af træer, buske, bær og stauder.

Egen vandproduktion

Egen vandproduktion
Intelligent opvarmning

Intelligent opvarmning

Eget affaldsanlæg

Eget affaldsanlæg

Energieffektive boliger

Hvorfor er Cozy Crib boligerne så energieffektive?

Her er forklaringerne på, hvorfor Cozy Crib boligerne er så energieffektive:

1. Kompakte, modulære enheder

Vores boliger bruger mindre energi, fordi vi designer kompakt, uden kviste, karnapper og vinkelstuer, da disse giver større overflade og dermed større varmetab.

Vores boliger har en så lille klimaskærm som muligt, så varmetabet begrænses.

2. Energiøkonomisk rumhøjde

Vores boliger er ingen patricia-villa med højt til loftet og kæmpe varmeregning.

De bygges med tilstrækkelig rumhøjde til at være energieffektiv. Rum med højt til loftet giver øget energiforbrug, og medmindre varmen ved loftet recirkuleres, vil der være tab af ressourcer.

Vores boliger overholder selvfølgelig bygningsreglementets minimumskrav til rumhøjder.

3. Energieffektive vinduer og døre

Vinduer og døre isolerer meget dårligere end en ydervæg, hvorfor boligerne er udstyret med højt isolerede vinduer og døre.

Vinduer, der vender imod solen, virker som en slags solfanger, så boligerne projekteres så de største vinduesarealer vender imod syd. Dermed er der ikke brug for at tilføje helt så megen varme fra ”the grid”.

Vinduer, der vender mod nord får ikke direkte sol ind, så her har vi normalt kun få eller små vinduer.

Vi bruger vinduer med energiglas og store ruder uden sprosser, da de isolerer bedst.

Vores dyreste modeller indeholder vinduer med 3 lag glas, isolerende rammer og tætningslister.

4. Energieffektiv isolering

Gulv, tag og ydervægge har isolering med ekstrem god isoleringsevne.

I stedet for almindelig mineraluld og flamingo, benyttes træfiberuld, PU samt PIR skum, der er bedre til varmeisolering.

5. Varmeanlæg med høj virkningsgrad

Det er et anlæg som får en høj andel varme ud af hver energienhed. Sådan et anlæg er normalt ikke billigt i indkøb, men vi har forskellige løsninger afhængig af vores kunders budget.

Typiske løsninger er jordvarme/varmepumper/solfangere/solceller/vindmølle/vandmølle.

Elbaseret gulvvarme
6. Ventilationsanlæg med varmevinding

Det kræver mere energi at opvarme kold udeluft, som kommer ind gennem ventiler i vinduer, vægge eller gennem et åbent vindue, end den allerede opvarmede indeluft, som denne type anlæg udnytter og sparer derved på energien.

Vand og afløbsafgifter 2017

Eksempler på elforbrug, studieboliger IT og underholdning

Her kan du se, hvor meget en række apparater i standardstørrelser ca. bruger i strøm om året:

IT

Bærbar pc 54 kWh/år
Stationær pc 227 kWh/år
Tablet 15 kWh/år
Mobiloplader 12 kWh/år
Internetforbindelse 83 kWh/år
Printer/kopimaskine 73-100 kWh/år

Fjernsyn

LCD-tv 305 kWh/år
Plasma-tv 438 kWh/år
LED-tv 203 kWh/år
CRT-tv 144 kWh/år

Digitale modtagere

Digital modtager, ny, simpel 15 kWh/år
Digital modtager, ny, kompleks 40 kWh/år
Digital modtager, ældre, kompleks 50 kWh/år
Digital modtager, ældre med HD 90 kWh/år

Afspillere og spillekonsoller

DVD-afspiller eller -optager 20 kWh/år
Musikanlæg 88 kWh/år
Surroundsound anlæg 100 kWh/år
Spillekonsoller 28-201 kWh/år
Nintendo Wii U
28 kWh/år
PS 4
165 kWh/år
Xbox One
201 kWh/år