Cozy Crib: Vi kan - F.A.Q.

F.A.Q.

Cozy Crib brandet

Hvad står COZY CRIB brandet for?

COZY CRIB brandet blev overtaget af selskabet Green Restore Global, med ambition om at gøre boligerne udbredte i hele verden. COZY CRIB er betegnelsen for en off grid boligserie for ungdom, studerende og folk, som vil downsize, leve off grid og have helt styr på deres indtægter og udgifter i husholdningsbudgettet.

COZY CRIB boligen er selvforsynende med ressourcer og producerer eget vand og mad, samt kan bruges som indtægtskilde.

Vores sigte er, at man ikke skal gå på studie/arbejde og bekymre sig om man nu har råd til at blive boende.

Når COZY CRIB boligen er købt og betalt vil der kun være ganske få usikre udgifter forbundet med boligen.

Det vil være køb af batterier til elektronikdelene og andre små driftsmidler. Dessuden vil det komme udskiftning af nogle af de tekniske komponenter i anlæggene i løbet af boligens levetid, fordi de tekniske anlæg har kortere levetid en selve boligen.

Join the COZY CRIB community

Er konceptet bæredygtigt, selvom hele boligen ikke produceres lokalt?

Ja.

Generelt er vores krav til leverandører, at de betragter de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter som en samlet løsning.

Materialeleverandører er valgt udfra, at de er miljøcertificerede eller opfylder mindst intensionerne i certifikationsordningerne, samt at de har en social politik og arbejder med bæredygtighed iøvrigt.

De tekniske bygningsdele er generelt valgt fra udenlandske producenter, der er verdensførende.

Mange af vores teknologier er ikke udbredt i Danmark, og der er derfor ikke muligt, at få lokale producenter, som det ser ud nu.

Er det bæredygtigt at byningsdelene sendes med containertransport worldwide?

Det er rigtigt, at både de færdige huse og de rå bygningsdele sendes over store strækninger.

Containertransport er en mere miljøvenlig transportform i forhold til at bygge hele huset lokalt på selve grunden, hvor der vil komme håndværkere i egne biler og være et alt for stort materialespild.

Vores transportører anvender miljøvenlige drivmidler ved lastbilstransporter i EU eller containertransport med skib på de oversøiske adresser.

Energiregnskabet vil derfor være bedre i vores model ift. en traditionel byggemodel med lokal opførsel.

Den CO2 som transporten udleder vil blive “betal ind” i det samlede CO2 regnskab, eftersom bolig-løsningen er selvforsynende med ikke fossile brændstoffer.

Desuden bidrager de grønne facadeløsninger og taghaven til at nedbringe CO2 udledningen.

Kan boligerne DGNB/BREEAM/LEED - certificeres?

JA, og vi har valgt at sælge boligerne uden certificat, fordi arbejdet i forbindelse med certificeringen vil gøre boligprisen dyrere.

Boligerne er bl.a. designet udfra hovedprincipperne i certificeringsordningerne, som vi mener ikke er vidtgående nok, og derfor vil boligerne uden problemer kunne opnå certificering.

“Vi har fravalgt papirarbejdet og konsulenttimerne, der går med at få et certifikat på boligen, når den købes. Fordi det ikke giver noget værdiskabende i sig selv og det vil bare være en afgift, som i sidste ende skal dækkes af forbrugeren og fordyre boligprisen”.

Vi er MEGET fokuserede på at give boligkøberen mest reel værdi for pengene - og vil hellere ofre alle pengene på materialer og teknik end på en attest, som er noget papirarbejde.

MEN Boligen kan opnå certifikat indenfor de tre ordninger DGNB, BREEAM eller LEED, hvis man ønsker at betale for dette.

“Fremtidens huse bør fungere som træer, bruge CO2 og producere mad
-vores ECO-NEST system giver et bud på dette.”Praktiske forhold ved køb af en Cozy Crib bolig

Skal jeg til at eje grund for at starte designprocessen?

Nej.

Forklaring: Vi besvarer gerne generelle spørgsmål og hjælper med at vælge de rette moduler, der imødegår behovet, før grund er erhvervet. Men for at kunne komme videre ud over de mere generelle emner, er der brug for grund-specifikke oplysninger.

Vil jeg have svært ved at få en byggetilladelse til mit Cozy Crib hjem?

Generelt: Nej.

Forklaring: De fleste af byggeelementerne er baseret på standard byggemetoder.

Byggemetoderne er i overensstemmelse med hjemmemarkedets standarder, som dog varierer fra nation til nation og fra landområde til byområde.
Inden der søges opførelses-/byggetilladelse, kan vi som ekstra service tilbyde, at udarbejde og indsende dokumentation og andragende/ansøgning til opnåelse af opførelses-/byggetilladelse.

Bemærk venligst, at der kan være områder, hvor en særlig tilladelse er påkrævet eller, at der ikke kan opføres et fuldstændigt off-the-grid Cozy Crib hjem.

Inden grunden anskaffes er det påkrævet, at man undersøger om det er lovligt at lade hjemmet opføre helt off-the-grid eller delvis off-grid.

Kan mit Cozy Crib hjem bygges på grunde med komplicerede fundamentsforhold, i byer eller på skråninger?

Generelt: Ja.

Forklaring: Hvert modul kan sættes på en bred vifte af fundamenter designet specielt til din placering.

Hjemmet kan også monteres ovenpå andre bygninger, på skråninger, samt på alle underlag herunder vand og is.

Eneste virkelige begrænsning er med hensyn til adgang for kran og lastbil, da hjemmet hejses på plads.

Kan jeg tilføje flere moduler til mit Cozy Crib hjem i fremtiden?

Generelt: Ja, det er en af idéerne med konceptet.

Forklaring: Vores konstruktion giver nem mulighed for at tilføje ekstra beboelses-, toilet/bad-, vækst- eller kontormoduler til dit hjem i fremtiden.

Hvis det ønskede slutresultat kendes ved det første modul, kan hele planlægningen af det fremtidige hjem foretages i den indledende designfase, således at startmodellen er forberedt til senere udvidelse.

Dette er med til at nedbringe ombygningsomkostningerne senere hen, og behøver ikke at være dyrere i starten .

test test

tekst
test